Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi
Dr inż. Anna Sieczko
Budynek: 6, pokój: B15
Telefon: (+48) 22 59 34 155, email: anna_sieczko@sggw.pl
Moje CV