Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Polityki Agrarnej
Dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka
Budynek: 6, pokój: D39
Telefon: (+48) 22 59 34 071, email: biernat-jarka.agnieszka@wp.pl