Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Sekretariat
Mgr Teresa Sawicka
Budynek: 5, pokój: 25
Telefon: (+48) 22 59 34 102, (+48) 22 59 34 103 tel./fax. (+48) 22 59 34 101, email: kermsg@sggw.pl