Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Polityki Agrarnej
Prof. dr hab. Janina Sawicka
Budynek: 6, pokój: A25
Telefon: (+48) 22 59 34 082, email: janina_sawicka@sggw.pl
Moje CV