Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Polityki Agrarnej
Dr inż. Anna Rytko
Budynek: 6, pokój: D38
Telefon: (+48) 22 59 34 062, email: anna_rytko@sggw.pl
Moje CV