Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Organizacji i Zarządzania
Prof. dr hab. Henryk Runowski
Kierownik Katedry
Kierownik Zakładu
Budynek: 7, pokój: 112
Telefon: (+48) 22 59 34 232, (+48) 22 59 34 211, email: henryk_runowski@sggw.pl
Moje CV