Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Sekretariat
Mgr inż. Anna Ruchniewicz
Budynek: 7, pokój: 112
Telefon: (+48) 22 59 34 229, email: anna_ruchniewicz@sggw.pl