Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Dziekanat
Mgr Małgorzata Rowicka
Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Zajęć Dydaktycznych
Budynek: 7, pokój: 18A
Telefon: (+48) 22 59 34 025, email: malgorzata_rowicka@sggw.pl