Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Logistyki
Zakład Badań Operacyjnych
Dr Monika Roman
Budynek: 3, pokój: 105
Telefon: (+48) 22 59 34 234, email: monika_roman@sggw.pl
Moje CV