Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Logistyki
Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki
Dr hab. inż. Tomasz Rokicki
Budynek: 3, pokój: 108
Telefon: (+48) 22 59 34 259, email: tomasz_rokicki@sggw.pl
Moje CV