Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa
Budynek: 6, pokój: B26
Telefon: (+48) 22 59 34 161, email: wioletta_bienkowska@sggw.pl
Moje CV