Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji
Dr Marcin Ratajczak
Pełnomocnik Dziekana ds. Sprawozdawczości Naukowej i Współpracy z Biblioteką
Budynek: 6, pokój: B21
Telefon: (+48) 22 59 34 182, email: marcin_ratajczak@sggw.pl
Moje CV