Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich
Dr inż. Joanna Rakowska
Budynek: 6, pokój: D27
Telefon: (+48) 22 59 34 076, email: joanna_rakowska@sggw.pl
http://jrakowska.wne.sggw.pl
Moje CV