Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Ekonomii
Dr inż. Małgorzata Raczkowska
Budynek: 5, pokój: 17
Telefon: (+48) 22 59 34 038, email: malgorzata_raczkowska@sggw.pl
Moje CV