Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Faculty of Economic Sciences
Department of Economics and Economic Policy
Division of Economics
Małgorzata Raczkowska, PhD
building: 5, room: 17
Phone: (+48) 22 59 34 038, email: malgorzata_raczkowska@sggw.pl
My CV