Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Analiz Rynkowych
Dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz
Budynek: 6, pokój: D27
Telefon: (+48) 22 59 34 072, email: eugeniusz_pudelkiewicz@sggw.pl
Moje CV