Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Doktorant
Mgr Piotr Pomichowski
Budynek: 3, pokój: 103
Telefon: (+48) 22 59 34 148, email: piotr_pomichowski@sggw.pl