Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych i Prawa
Prof. dr hab. Marian Podstawka
Kierownik Zakładu
Budynek: 6, pokój: A41
Telefon: (+48) 22 59 34 066, email: marian_podstawka@sggw.pl
Moje CV