Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Analiz Rynkowych
Mgr Olga Podlińska
Budynek: 6, pokój: A33
Telefon: (+48) 22 59 34 192, email: olga_podlinska@sggw.pl
Moje CV