Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Dziekanat
Mgr Maria Pluta
Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
Budynek: 7, pokój: 103
Telefon: (+48) 22 59 34 010, email: maria_pluta@sggw.pl