Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Polityki Agrarnej
Dr hab. Wojciech Pizło , profesor SGGW
Kierownik Zakładu
Budynek: 6, pokój: A13
Telefon: (+48) 22 59 34 166, email: wojciech_pizlo@sggw.pl
Moje CV