Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Metod Ilościowych
Dr inż. Robert Pietrzykowski
Budynek: 5, pokój: 13A
Telefon: (+48) 22 59 34 119, email: robert_pietrzykowski@sggw.pl
Moje CV