Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Organizacji i Zarządzania
Dr hab. Michał Pietrzak , profesor SGGW
Budynek: 7, pokój: 114A
Telefon: (+48) 22 59 34 223 , email: michal_pietrzak@sggw.pl
Moje CV