Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Metod Ilościowych
Dr Łukasz Pietrych
Budynek: 3, pokój: 103
Telefon: (+48) 22 59 34 148, email: lukasz_pietrych@sggw.pl
Moje CV