Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Sekretariat
Inż. Jolanta Petrykowska
Budynek: 6, pokój: A37
Telefon: (+48) 22 59 34 060, (+48) 22 59 34 077, email: kpam@sggw.pl