Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Logistyki
Sekretariat
Mgr Aleksandra Perkowska
Budynek: , pokój:
Telefon: , email: aleksandra_perkowska@sggw.pl