Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstw
Dr Tomasz Pawlonka
Budynek: 7, pokój: 14
Telefon: (+48) 22 59 34 214, email: tomaszpawlonka@gmail.com
Moje CV