Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstw
Dr Joanna Bereżnicka
Budynek: 7, pokój: 14
Telefon: (+48) 22 59 34 214, email: joanna_bereznicka@sggw.pl
Moje CV