Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Organizacji i Zarządzania
Dr hab. Andrzej Parzonko , profesor SGGW
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
Budynek: 7, pokój: 110A
Telefon: (+48) 22 59 34 221, email: andrzej_parzonko@sggw.pl
http://andrzej_parzonko.users.sggw.pl