Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych i Prawa
Dr inż. Agnieszka Parlińska
Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Studentów
Budynek: 6, pokój: A23
Telefon: (+48) 22 59 34 194, email: agnieszka_parlinska@sggw.pl
http://www.parlinski.pl/ap/