Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Metod Ilościowych
Dr hab. Maria Parlińska
Budynek: 3, pokój: 103A
Telefon: (+48) 22 59 34 129, email: maria_parlinska@sggw.pl
http://www.parlinski.pl/mp