Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Organizacji i Zarządzania
Dr hab. Joanna Paliszkiewicz , profesor SGGW
Budynek: 7, pokój: 115A
Telefon: (+48) 22 59 34 236, email: joanna_paliszkiewicz@sggw.pl
http://www.joanna.paliszkiewicz.pl