Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Dr Tomasz Pajewski
Budynek: 7, pokój: 110C
Telefon: (+48) 22 59 342 19 , email: tomasz_pajewski@sggw.pl
Moje CV