Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Dziekanat
Mgr Anna Pajewska
Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych
Budynek: 7, pokój: 103A
Telefon: (+48) 22 59 34 007, email: anna_pajewska@sggw.pl