Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Marketingu
Prof. dr hab. Irena Ozimek
Budynek: 6, pokój: A30
Telefon: (+48) 22 59 34 187, email: irena_ozimek@sggw.pl