Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Dziekanat
Mgr Katarzyna Ositek
Budynek: 7, pokój: 7C
Telefon: (+48) 22 59 34 011, email: katarzyna_ositek@sggw.pl