Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych i Prawa
Dr inż. Anna Olejniczak
Budynek: 6, pokój: A23
Telefon: (+48) 22 59 34 194, email: aniaolejniczak@op.pl
Moje CV