Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Dziekanat
Mgr inż. Anna Odziemkowska
Budynek: 7, pokój: 18A
Telefon: (+48) 22 59 34 022, email: anna_odziemkowska@sggw.pl