Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych i Prawa
Dr inż. Anna Milewska
Pełnomocnik Dziekana ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się
Budynek: 6, pokój: A24
Telefon: (+48) 22 59 34 069, email: anna_milewska1@sggw.pl
Moje CV