Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Polityki Gospodarczej
Dr inż. Aneta Mikuła
Budynek: 5, pokój: 16
Telefon: (+48) 22 59 34 037, email: aneta_mikula@sggw.pl
Moje CV