Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Logistyki
Pracownia Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie
Dr Konrad Michalski
Budynek: 3, pokój: 112
Telefon: (+48) 22 59 35 603, email: konrad_michalski@sggw.pl