Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstw
Dr Magdalena Mądra-Sawicka
Budynek: 7, pokój: 1A
Telefon: (+48) 22 59 342 42, email: magdalena_madra@sggw.pl