Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Doktorant
Mgr Maksymilian Bąk
Budynek: 3, pokój: 6
Telefon: (+48) 22 59 342 70, email: