Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Polityki Gospodarczej
Dr inż. Jacek Maśniak
Budynek: 5, pokój: 2
Telefon: (+48) 22 59 34 033, email: jacek_masniak@sggw.pl
Moje CV