Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Organizacji i Zarządzania
Dr Agata Malak-Rawlikowska
Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Budynek: 7, pokój: 110B
Telefon: (+48) 22 59 34 220, email: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl