Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Ekonomiki Rolnictwa
Dr inż. Janusz Majewski
Budynek: 5, pokój: 21
Telefon: (+48) 22 59 34 112, email: janusz_majewski@sggw.pl
Moje CV