Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Organizacji i Zarządzania
Prof. dr hab. Edward Majewski
Budynek: 7, pokój: 106A
Telefon: (+48) 22 59 34 216, email: edward_majewski@sggw.pl
Moje CV