Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Dr hab. Mariusz Maciejczak
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
Budynek: 7, pokój: 13
Telefon: (+48) 22 59 34 235, email: mariusz_maciejczak@sggw.pl
http://www.maciejczak.pl
Moje CV