Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Rachunkowości
Dr Mirosław Machnacki
Budynek: 7, pokój: 15A
Telefon: (+48) 22 59 34 275, email: miroslaw_machnacki@sggw.pl
Moje CV