Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Doktorant
Mgr Ola Bareja-Wawryszuk
Budynek: , pokój:
Telefon: , email: ola_bareja@sggw.pl
Moje CV